Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
POWERPRAYER4NOP

POWERPRAYER4NOP

15/1/2010 - Gebedsweek in kader komst Heks van Appelscha naar Bant succes

Zonder onszelf op de borst te slaan mogen we zeggen dat de gebedsweek die vooraf ging aan het bezoek van de Heks van Appelscha naar Bant een succes was. Onverwachts kwamen er van alle kanten mensen die aangaven, dat ze mee wilden bidden. Er zijn een aantal gebedswandelingen gehouden door het dorp zelf en op 2 momenten waren er gebedsbijeenkomsten bij ons thuis. We mochten ervaren wat een zegen het is in eenheid en eenvoud samen te komen om te bidden voor ons dorp.

 

In de toekomst zullen dergelijke initaitieven vaker opgezet worden om een duidelijk en helder signaal af te geven. Wij geloven in de God van Abraham, Izaรคk en Israel en alleen Hij heeft recht om God te zijn over de NOP, niemand anders komt die eer toe.

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

20/3/2009 - Wachters op de Muur

" Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken

 en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden..."

            ( Ezechiel 22: 30 )

 

Op 15 oktober aanstaande wordt de heks van Appelscha in Bant uitgenodigd iets van haar leven te laten zien. Steeds vaker valt het me op, dat mensen die werkzaam zijn vanuit de

wereld van de ( witte ) magie of vanuit spiritisme/occultisme naar de Polder worden gehaald

om hun 'kunsten' te tonen. Toen ik dit bericht las in Rondje Bant, de dorpskrant was ik

ontzet. Mijn hart zonk in mijn schoenen... Met die vrouw halen we ook ' haar wereld ' binnen. In mijn nood riep ik het uit naar God, Zijn antwoord was Ezechiel 22: 30...

De tekst riep een vraag in mijn hart naar boven. De vraag of ik als een wachter wil zijn. Een wachter is iemand die op de uitkijk staat en op de sjofar blaast als er gevaar aankomt. Een wachter helpt het land te beschermen. Mijn antwoord was en is "Ja" Ik wil die wachter zijn en met Gods hulp zal ik een bekwaam wachter zijn...

 

De afgelopen periode heb ik een strategie bedacht om met regelmaat voorbede te doen TEGEN dit soort bezoekers aan de NOP. Elke donderdag zal voor mij in het teken staan van voorbede en gebed voor behoud en bescherming van het land. ( De NOP ) Waar mensen bidden en eventueel vasten zal de duisternis geen uitwerking meer hebben en zal de duisternis MOETEN wijken... Tegen de tijd dat de HvA komt ben ik van plan vanaf 7 t/m 15 oktober een hele week appart te zetten voor de NOP voor voorbede dmv bidden en vasten.

 

" Gij hebt niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen overheden en machten uit het rijk der duisternis..."

( naar Efeze 6 )

 

Wellicht dat er mensen zijn die aan deze actie mee willen doen ? In overleg kunnen we misschien een aantal keren samenkomen... Geef je in elk geval in alle vrijmoedigheid hiervoor op de komende maanden en/of zet de donderdag ervoor vrij, net als ik.

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/12/2008 - Numeri 6- blessing

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

13/12/2008 - PowerPrayers4Nop

 

24 uurs gebedsketen voor en door NoordOostPoldenaars

 

Vanaf vandaag gaat er een 24-uurs gebedketen van start voor en door mensen uit de NoordOostPolder. Ik heb voor ogen, dat er een gebedsketen zal onstaan met op alle denkbare momenten van de dag bidders, die zich in gebed actief zullen inzetten voor de NoordOostPolder. Iedereen die zich daar toe geroepen voelt kan zich opgeven en aangeven op welk moment er gebeden gaat worden. Dat mag op elk moment van de dag. Na opgave zal je via email gebedspunten doorgestuurd krijgen waar voor gebeden gaat worden.

 

Enkele speerpunten:

 

Regionale regering

scholen

gezinnen

alleenstaanden

ouderen

tieners en jongeren

gezondheidszorg

Emmeloord

de 11 dorpen

kerken en gemeenten

 

Door middel van gebed voor onze omgeving willen we Gods kracht vrij zetten om de NoordOostPolder ten goede te zien veranderen. Mijn grootste inspiratiebron vormt het verhaal van de man die gebeden en gevast heeft ten tijde van Hitler's dictatuur. Zonder de inzet en volhardendheid van die ene man was het waarschijnlijk nooit gelukt Hitler te verslaan en zijn regime omver te werpen. Op dezelfde soort manier wil ik mensen oproepen om actief te bidden voor de NoordOostPolder, zodat ook daar Gods Koninkrijk zichtbaar zal gaan worden. De keten kent alleen een begin en heeft geen einde... zolang er mensen in de NOP wonen is het nodig dat er gebeden wordt.

 

Immers er staat geschreven:

"Sinds de dagen van Johannes de doper breekt het Koninkrijk der Hemelen baan met kracht... "

 

In de toekomst hoop ik ook PowerPrayer-meetings ( wekelijks ) en gebedswandelingen door de NoordOostPolder te kunnen gaan organiseren. Ook hoop ik via deze blog2blog informatie en tips te kunnen plaatsen, zodat alle bidders en mensen die gebed nodig hebben bemoedigd mogen worden.

 

In principe mogen alle gelovigen uit alle gemeenten van alle leeftijden aan dit initiatief meedoen. Hoe meer mensen er mee zullen doen hoe meer kracht en zegeningen er vrijgezet kunnen worden. Dus... sluit je aan en doe mee !

 

Het is de bedoeling dat mensen die hieraan mee willen doen zich opgeven via email.  powerprayers24.7@gmail.com Ook kunnen mensen met gebedsnoden zich aanmelden via prayerrequest24.7@gmail.com, opgave met naam is verplicht !

 

Gods zegen!

 

Shalom Bolt

vanuit Huize Kleurrijk

Reacties (0) :: Plaats een reactie! :: Permanente Link

Over mij

Voor en door mensen met een hart voor de NoordOostPolder

Links

• Home
• Bekijk mijn profiel
• Archief